TerBerkenQuiz - 2007

 

TerBerkenQuiz - 2007. 1

Reeks 1 – Alfabet Reeks 1

Reeks 2. 6

Reeks 3. 10

Reeks 4. 14

Reeks 5 – Foto Associatie Reeks 17

Reeks 6. 21

Reeks 7 – Muziek Link Reeks 25

Reeks 8. 28

Reeks 9 – TRIO-Reeks 32

 

Reeks 1 – Alfabet Reeks

 

Als opwarmertje beginnen we met een puzzelronde.  20 puzzels & vraagstukken allerhande.

VRAGENREEKS

 

Als opwarmertje beginnen we met een AlfabetReeks. Naast, achter of onder bijna elke vraag staat een cijfer (of getal) tussen haakjes. Het antwoord op de vraag schrijft U bij de letter die op die plaats in het antwoord terugvindt. In de andere gevallen gaat het om de laatste, voorlaatste of op twee na laatste letter.

 

Bij het eerste cryptogram is dat 8: U plaatst het antwoord dus bij de letter die overeenkomt met de achtste letter van het antwoord.

Een voorbeeldje: als wij vragen naar de hoofdstad van België, en achter de vraag staat tussen haakjes drie (3), dan antwoordt U BRUSSEL bij de letter U. Duidelijk?

 

De gestipte IJ beschouwen wij nog altijd als twee afzonderlijke letters. Lees- en andere koppeltekens in antwoorden beschouwen wij dan weer niet als letters en tellen dus niet mee.

 

Als U alle antwoorden op de juiste plaats hebt ingevuld, dan vormen de beginletters van de antwoorden van boven naar onder de titel van een film, en de naam van de regisseur van diezelfde film. Op het eerste blad staan drie foto’s uit drie verschillende films. Eén ervan vormt het acrostichon. Oh ja, de volgorde van de filmtitel en de naam van de regisseur... dat moet U maar uitzoeken.


 

 


 

ANTWOORDEN

A.       

De Falco Peregrinus bij de A: SLECHTVALK

B.       

Op B (voormalig?) staatssecretaris voor overheidsbedrijven: Bruno TUYBENS

C.       

Het cryptogram: “Een wedstrijd in het vermageren” is een AFVALRACE voor de C

D.      

Op D, tenisser David NALBANDIAN

E.       

De gemeentedroedel voor de E: LAKEN (Vorst keuren we niet goed!)

F.       

De Trametes Versicolor oftewel het ELFENBANKJE voor de F

G.      

De G met Paul YOUNG

H.      

De KALAHARI-woestijn voor de H

I.        

I met het logo voor UBISOFT

J.        

Maurice BEJART kwam op de J

K.       

Het antwoord op de Woordslang-puzzel op K: RINGSTAARTMAKI

L.       

Op L de titel van de hit van Desmond Dekkers: ISRAELITES

M.      

De onvermijdelijke babe op M: Naomi CAMPBELL

N.      

Op N het beroep-anagram KANTONRECHTER

O.      

Hugo Weaving als ELROND op O

P.       

Ooit bij SK BEVEREN en NANTES: Gilles YAPI YAPO op P

Q.      

De cover van het Jean-Michel Jarre album: EQUINOX voor de Q

R.       

Op R: de Oost-Vlaamse deelgemeente SINT-DENIJS-WESTREM

S.       

Nederlands of Engels, het maakte niet uit voor de titel van het boek WATERSHIP DOWN/WATERSCHAPSHEUVEL voor de S

T.       

Het cryptogram “Sterk in tennis” voor de T: INTENS

U.      

De U kunt U horen op StuBru, Ayco DUYSTER

V.       

Cast van EVERYBODY LOVES RAYMOND voor de V

W.    

Een still uit de film SAW voor de W

X.       

Op X: Aldous HUXLEY van Brave New World

Y.      

De vlag van URUGUAY voor de Y

Z.       

En tenslotte: TUIZENTFLOOT uit Nero voor de Z

 

En dan kreeg je te lezen van boven naar onder: STANLEY KUBRICK, EYES WIDE SHUT. De middelste foto.  Voor de geinteresseerden: links The Terminal van Steven Spielberg, en rechts: The Maltese Falcon van John Huston.

 

 


 

Reeks 2

 

Een reeks recht-aan-recht-toe: gewoon vijftien vragen, niet meer, niet minder.

.

VRAGENREEKS

1.       

Zowel de Joden als de Islamieten kennen strikte regels voor het consumeren van voedsel.  Daarvoor gebruikt men termen om aan te duiden wat wel kan en hetgeen verboden is. De termen die we zoeken slaan voor de Joden op het voedsel dat al dan niet in overeenstemming is met de Kasjroet, het Joodse systeem van spijswetten.

2.       

Voor de Islamieten worden de betreffende termen gebruikt zowel voor handelingen als producten. We zoeken dus vier woorden, bij 1) zet U hoe men bij de Joden aanduidt wat mag gegeten worden en de term die het tegenovergestelde aanduidt. Bij 2) komt de term waarmee aangeduid wordt hetgeen bij de Islamieten is toegestaan en de term om het verbodene aan te duiden.

3.       

Vissen. U ziet een foto van de respectieve beestjes en U krijgt er ook enige duiding bij.

A.      Vis A is één van de weinige kabeljauwachtigen die zijn ganse leven in zoetwater doorbrengt. Hij kan tot 1 meter lang worden en kenmerkend zijn zijn anaalvin en een lange, dunne kindraad. Latijnse naam is Lota lota

B.      Vis B is één van de meest gevreesde vissen in het Amazone gebied. Hij wordt aangetrokken door het ureum van mens of dier. Je kan je maar beter bedenken als je ginder in de rivier wil plassen tijdens het zwemmen want hij kan tegen de urinestraal in de penis binnendringen en zich in de urineleider nestelen.  Door de naar achteren opgerichte doornen aan de zijkant van zijn kop kan hij er niet weer uitgetrokken worden. Om de kwaliteit van het water in de zwembaden te verbeteren, is het misschien een idee om enige van deze “Vandellia Cirrhosa” erin los te laten.

 

4.       

A la meunière heeft U misschien al zien staan op menukaarten in restaurants. Het wijst op een bereidingswijze van vis. De vis wordt licht met bloem bestoven en in boter gebakken en geserveerd met citroen en peterselie. Wat is het Nederlandse woord voor “meunière”?

5.       

In de jaren dertig van de vorige eeuw vonden de nationaalsocialisten in Duitsland dat de overheid een mening moest hebben over kunst en kunstenaars. Dit betrof alle kunstuitingen, waaronder beeldende kunst, literatuur, film, theater, architectuur en muziek. De nazi's maakten uit wat 'Duitse' kunst was. Al wat als links, joods of pacifistisch werd aanzien werd verboden. Hetgeen onverenigbaar was met het kunstbegrip en schoonheidsideaal van de nazi’s, vooral werk afkomstig uit stromingen als impressionisme, kubisme, fauvisme, dadaïsme, expressionisme, surrealisme en nieuwe zakelijkheid, werd onder één noemer gevat.  Met welke naam werd deze on-duitse kunst aangeduid?

6.       

Geallieerde soldaten gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog hun opblaasbare reddingsvesten de naam van een actrice, waarschijnlijk omdat het vest doet denken aan haar grote boezem. De naam van welke actrice vinden we om die reden nog steeds in de dikke Van Dale, zij het met kleine lettertjes, terug?

7.       

De successerie over de gepensioneerde Mathias, zijn zachtaardige zus Mathilde, de aangenomen dochter Marianneke, de bemoeizieke madam Krielemans en andere kleurrijke figuren als Hyppoliet Maréchal, Philidoor en Sander en Chris Lomme in de rol van “Marieke”, een weeskind en ver familielid van Marianneke, boeide gans Vlaanderen. Welke serie bedoelen we?

8.       

We zoeken een stam van het dierenrijk. Ertoe behoren de zespotigen, veruit de grootste groep met o.a. de insecten, verder ook de spinachtigen en de kreeftachtigen en de trilobieten die zijn uitgestorven en alleen kennen uit fossiele vondsten. Welke stam uit het dierenrijk zoeken we?        

9.       

In een debat beet de bekende Nancy Astor, het eerste vrouwelijke Engelse parlementslid, Churchill toe: "Winston, als ik met jou getrouwd was, deed ik vergif in je koffie". Het droge antwoord van Churchill was: "Nancy, als jij mijn vrouw was, zou ik die zeker opdrinken”. Hoe noemt men nu met een Engels woord een dergelijk kernachtige meestal grappige uitspraak die uit niet meer dan 1 zin bestaat?

10.   

CSI New York is een spin-off van het populaire CSI: Miami en net als die serie afgeleid van CSI: Crime Scene Investigation. Het gaat over forensische inspecteurs die high-tech wetenschap toepassen om bewijs te verzamelen, in dit geval in de Big Apple. Aan het hoofd van de CSI NY groep staat een inspecteur wiens vrouw tijdens 9/11 omkwam. Hij gelooft dat alle losse details altijd met elkaar in verbinding staan en dat iedereen altijd een verhaal heeft. Wat is de naam van het personage en welke acteur geeft er gestalte aan? (dubbele vraag!)

11.   

De term die we zoeken leidt al geruime tijd een eigen leven, wereldwijd. De kreet heeft namelijk te maken met een oud arcadespel, Zero Wing, uitgebracht in 1989. Uit kostenbesparing werd de Engelse versie, bestemd voor de Europese markt aan een Aziatisch bedrijf uitbesteed. De kromme vertalingen die dit opleverden, zorgden er voor dat een zin een eigen leven ging leiden en zelf in de Simpsons en de Jerry Springer show opdook. We geven U nog de afkorting AYBABTU en een scrabble bord mee om te achterhalen welke zin we zoeken.

12.   

Toen onze koning Leopold 1 koning van België werd, was hij al weduwnaar. Op 2 mei 1816 trouwde hij met Engelse kroonprinses, de enige dochter van de latere koning George IV van Engeland. Op 5 november 1817 baarde zij een doodgeboren zoon, na een zware bevalling. Zijzelf stierf de volgende dag. In plaats van als weduwnaar aan het Britse hof verder te leven koos hij ervoor om koning van België te worden. Hoe heette zijn eerste vrouw?

13.   

Om een proces grafisch weer te geven wordt vaak gebruik gemaakt van een hulpmiddel dat in de bedrijfswereld als noodzakelijk voor kwaliteitscontrole wordt geacht. Deze manier van weergeven maakt gebruik van onder andere een rechthoek om een activiteit aan te duiden, een ovaal voor een begin- of eindpunt, een liggende ruit om een beslissingsmoment aan te duiden en pijlen om de richting van het procesverloop weer te geven.  Hoe noemt met deze manier om een proces grafisch voor te stellen?

14.   

In 2005 won Lierse met 7-0 van La Louvière. Niet meteen een probleem, tot het dossier Yé werd samengesteld. Drie spelers bleken de aanstokers om in die wedstrijd niet voluit te gaan en hun club uit onvrede om wanbetalingen, een smadelijke nederlaag aan te smeren. Eloi, Espartero en nog een derde speler. Eerder had hij reeds bij AA Gent en FC Metz gespeeld.  Wie was die derde speler die in 1978 in Sint-Niklaas werd geboren?

15.   

Tenslotte nog een streepje muziek, wie hoort U hier zingen?

 


 

ANTWOORDEN

1.       

Bij de Joden is het voedsel ofwel KOOSJER ofwel TREFAH

2.       

Bij de Islamieten zochten we naar HALAL en HARAM

3.       

De ene vis was een KWABAAL; de gevaarlijke was een CANDIRU

4.       

“La meunière” is een MOLENAARSVROUW / MOLENAARSTER / MULDERIN (maar wel degelijk vrouwelijk!

5.       

De On-duitse kunt was natuurlijk ENTARTEDE KUNST (ONTAARDE KUNST)

6.       

En die vest was een MAE WEST

7.       

Zowat de eerste Vlaamse TV-soap: SCHIPPER NAAST MATHILDE

8.       

De GELEEDPOTIGEN was de stam

9.       

Nancy Astor & Churchill wisselden ONELINERS uit

10.  

In CSI New York maakt MAC TAYLOR de dienst uit, een rol van GARY SINISE

11.  

Antwoord was te vinden op het scrabble-bord: ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US (wat je trouwens op het scrabble bord te lezen stond)

12.  

De eerste vrouw van Leopold I: CHARLOTTE (AUGUSTA)

13.  

Bedrijfsprocessen schematisch weergegeven in een FLOWCHART / STROOMSCHEMA / STROOMDIAGRAM

14.  

Gunter VAN HANDENHOVE was de speler van La Louvière

15.  

En U hoorde zijn zus SANDRINE

 


 

Reeks 3

 

Voor deze reeks haalden we de mosterd bij het quiz programma “That’s the question” (te zien bij de EO). Het principe is simpel: bij elke vraag krijgt U als tip een letterbrij voorgeschoteld. Het antwoord zit anagramgewijs in die letterbrij verborgen. Er is wel telkens één lettertje teveel in die brij. Die extra letter moet U dan invullen op de juiste plaats in het bijgevoegde rooster. In elk vakje in dat rooster staat een cijfer of getal dat overeenkomt met de nummer van de vraag.

 

Een voorbeeldje maakt het wel duidelijk(er). Stel dat het antwoord op de eerste vraag KAST is, en als letterbrij kreeg U STANK. U houdt dan de letter N over, en die mag U dan invullen in elk vakje waar een 1 in staat. 


De overgebleven letters op de juiste plaats in het rooster ingevuld, vormen de laatste vraag van deze ronde. En die dient U natuurlijk ook te beantwoorden.

 

Oh ja: in geval van persoonsnamen geven we U in de letterbrij zowel de voornaam als de familienaam van de gezochte.

 

VRAGENREEKS

1.       

Spanning alom tijdens de marathon van de Olympische Spelen in 1948 te Londen. Een gouden medaille lag voor het grijpen voor “onze” Etienne Gailly. Hij kwam als eerste aan in het stadion om de laatste ronde af te werken. Maar in de tunnel, waarlangs hij het stadion binnen moest komen, was het een heel pak kouder en vochtiger dan buiten. Hierdoor verloor Gailly blijkbaar al zijn krachten, met als gevolg dat hij de laatste meters al waggelend aflegde en in extremis nog werd voorbijgestoken door de Brit Thomas Richards – die tweede werd – en daarvoor ook nog door de latere winnaar, een Argentijn. De vraag: hoe heet het op één na kleinste van de 6 eilanden, die samen de Balearen vormen? (hier dus enkel de familienaam, of naam van het eiland)
LETTERBIJ:
AABCELRR

2.       

Mode uit lang vervlogen tijd, uit de 14de en 15de eeuw namelijk. Het is een mannelijk hoofddeksel dat bestond uit een kap, die niet alleen het hoofd bedekte, maar ook het aangezicht goed verborgen hield, en een over de schouders afhangend deel. In Gent droegen de toenmalige “dienders” dit kledingstuk in het wit. Brugse dienders een rode en in Ieper blauwe. Wat is de naam van dit kledingstuk? (De naam van dit kledingstuk is dezelfde als de schuilnaam van een striptekenaar begin jaren ’40 die zich bezondigde aan culturele collaboratie; geruchten dat dit Willy Vandersteen zou zijn geweest werden nooit bewezen)
LETTERBRIJ:
AEKMNOPR

3.       

Als je met Ryanair van Brussel naar Venetië zou vliegen, dan vertrek je niet in Brussel en kom je ook niet aan in Venetië. Je vertrekt natuurlijk vanuit Charleroi, maar in welke stad – op een uurtje rijden van Venetië - kom je dan aan?
LETTERBRIJ:
AEIORSTV

4.       

Tegenwoordig heb je bij de bakker meer keuze dan het aloude “lang wit” of “donkergrof”. Dit Italiaans brood wordt gemaakt van het restdeeg, dat met water weer soepel gemaakt werd. In lange repen gaat het dan de oven in. De omvang is zo’n 10 bij 35 centimeter. Naam van dit soort brood dat in het Italiaans het woord voor slof/pantoffel is?
LETTERBRIJ:
AAABCHITT

5.       

Newfoundland kent u misschien als een hondenras maar het lapje grond waarnaar de beestjes vernoemd zijn was vroeger een Britse kolonie. In 1949 werd het de tiende provincie van Canada.  De provincie bestaat uit het eiland Newfoundland en een deel van een schiereiland waarvan de rest de provincie Québec uitmaakt. In 2001 werd de naam van de provincie uitgebreid met de naam van dat gebied/schiereiland. En laat dat nu toch toevallig de naam van een honderas zijn, hoewel het eerder genoemd werd naar de Portugese ontdekker van het gebied! Naam van dit gebied / schiereiland / honderas?
LETTERBRIJ: AABDLORRS

6.       

Van de science-fictionachtige reisverhalen van Jules Verne is vrij veel werkelijkheid geworden.  Zo ook de duikboot die voorkomt in “Twintig Duizend Mijlen onder Zee”.  Verne vernoemde deze onderzeeboot naar de eerste onderzeeboot, die in opdracht van Napoleon was gebouwd en was ontworpen door Robert Fulton. Aan het begin van de negentiende eeuw is dit vaartuig succesvol getest door Fulton.  Dezelfde naam werd ook geschonken aan de eerste atoomonderzeeër die op 3 augustus 1958 de noordpool bereikte onder het poolijs.  Welke naam?
LETTERBRIJ: 
AILNSTUUV

7.       

Hij was een Frans misdadiger (1693 - 1721), en leider van een bende die Parijs en omstreken onveilig maakte door allerlei vormen van diefstal en door overvallen op diligences. Dank zij een groot aantal trawanten, onder wie edellieden, gelukte het hem lange tijd aan de politie te ontsnappen; ten slotte werd hij gevangengenomen en geradbraakt. Hij genoot reeds bij zijn leven een zekere populariteit en werd later het onderwerp van romans en films. Onder welke bijnaam kennen we Louis Bourguignon beter?
LETTERBRIJ:
ACCEGHORTU

8.       

Filosofie. In de filosofie is er een discipline die zich bezighoudt met de kunst. Deze discipline is normatief. Daarmee wordt bedoeld dat er zowel positieve als negatieve waarderingen worden uitgesproken over het kunstwerk, de kunstenaar of de kunstwaarnemer - u en ik . Het woord dat we zoeken is - hoe kan het anders - afgeleid van het Griekse woord dat zowel "zintuigelijke waarneming" als "gevoel" betekent. Het werd voor het eerst gebruikt door Bamgarten. De Duitse filosoof Kant introduceert het als een volwaardige tak van de filosofie. Welk woord wordt hier gezocht?
LETTERBRIJ:
ACEEHIRSTT

9.       

Eind mei maakte autoverkoper Cardoen bekend dat ze een luxewagen van een Chinese autofabrikant op de markt zou brengen. Een luxewagen aan een zacht prijsje, voor iedereens beurs quoi. Bij de eerste veiligheidstesten – de Elandtest onder andere – scoorde de BS6 redelijk goed. Maar bij een latere en strengere crashtest van de Duitse club ADAC scoorde de wagen slechts 1,5. Reden genoeg voor Cardoen om de verkoop stop te zetten. Wat is de naam van dit dan toch niet zo uitmuntend blijkend automerk?
LETTERBRIJ: ABCEIILLNRT

10.   

Met de slagzin “Geen gezwijn, stem libertijn” stapte Jean-Pierre van Rossem in 1991 naar de kiezer. Totaal onverwacht haalde hij - en zijn partij ROSSEM - drie zetels in de Kamer en één zetel in de Senaat. Eén van de andere verkozenen voor de Kamer was eigenlijk geen lid van de partij ROSSEM, en trok zich dan ook niets aan van het partijprogramma. De breuk werd compleet toen Jean Pierre Van Rossem tijdens de eedaflegging van Koning Albert II zich moest roeren. De gezochte – één van de weinige echte royalisten - zetelde daarna verder als onafhankelijk volksvertegenwoordiger. In 1995 probeerde hij het met een eigen partijtje: HOERA, maar geraakte niet meer verkozen. Tot zover de politieke carriére van deze man, die ook nog actief is in een andere sector van de amusements-industrie. Wie? (zowel voor- als familienaam!)
LETTERBRIJ:
ACDEEIJNORT

11.   

Welk onderdeel van de geneeskunde houdt zich specifiek bezig met de zorg van zieke of vroeggeboren zuigelingen?  Het is een beperkte, voornamelijk op ziekenhuis gebaseerde onderdeel van de pediatrie.
LETTERBRIJ:
ADEEGILNNOOOT

12.   

Vaak wordt een stripreeks stopgezet omdat de scenarist of tekenaar er geen zin meer in heeft.  Of een nog drastischere reden, omdat een van hen komt te overlijden.  Het zal dan wel een unicum zijn in de stripwereld dat een reeks stopt omdat de hoofdpersonages het niet overleven.  Dit is toch wat Claude de Ribaupierre deed met zijn personages.  Na bijna vijfendertig jaar – inclusief een pauze van zo’n 13 jaar - en twintig albums trekt hij er een streep onder met het laatste album in de reeks: “De Bron”.   Wat is de titel van deze reeks, tevens naam van het hoofdpersonage? (zowel voor als familienaam!)
LETTERBRIJ:
ABDDEGLNOUWYY

13.   

Deze film uit 1983 is een verfilming van een roman van S.E. Hinton. Hij handelt over een groep jongeren, geboren aan de verkeerde kant van de stad. Twee jongerenbendes, de Greasers en de Socs, staan elkaar in de weg. Als Ponyboy Curtis en zijn vriend Johny Cage verliefd worden op meisjes die behoren aan de snobistische Socs, wordt de druk tussen beide groepen groter. Met als apotheose: Johny vermoordt een lid van de Socs. Deze film van Francis Ford Coppola had een indrukwekkende cast als we deze nu bekijken, maar toen waren het allemaal acteurs die hun eerste of tweede film draaiden.  Enkele namen: Matt Dillon, Rob Lowe, Tom Cruise, Emilio Estevez. Het verhaal speelt zich af in een kleine stad in Oklahoma. Welke film zoeken we?
LETTERBRIJ: DEEHINORSSTTU

14.   

Voetbal: België en EK, dat was niet altijd koek en ei. In de aanloop voor het EK in Zweden zo’n 15 jaar terug – 1992 dus, werd België ondergebracht in groep 5, samen met Wales, Luxemburg en het toen nog afzonderlijke West- & Oost-Duitsland. Afzonderlijk omdat de loting nog gebeurde voor de samenvoeging van die twee landen. Zo komt het dat België de twijfelachtige eer kreeg om het allerlaatste land te zijn dat een - weliswaar vriendschappelijke - voetbalinterland heeft gespeeld tegen dat voormalige Oost-Duitsland. Onnodig te zeggen dat België die wedstrijd verloor, in eigen huis dan nog wel, eindstand 0-2. Beide doelpunten kwamen van de voet van één van de weinige Oost-Duitsers die een plaatsje veroverde in het nationaal elftal van het (her-)verenigde Duitsland. Naam van deze roodharige middenvelder of libero, die later nog Borussia Dortmund trainde? (zowel voor- als familienaam!)
LETTERBRIJ: AAAEHIMMMORSSTT

15.   

Als U alle vragen juist hebt beantwoord, hebt U nu genoeg informatie om vraag 15 in elkaar te puzzelen en te beantwoorden. Hiervoor geven we U nog een minuutje of twee de tijd.

 

ANTWOORDEN

1.       

Het eilandje van de Balearen en de winnaar van de Marathon: CABRERA, blijft over L

2.       

Het kledingstuk was een KAPROEN, en de M zat er teveel tussen

3.       

Ryannair zet je af in TREVISO, en een A bleef over

4.       

Het Italiaans brood was natuurlijk een CIABATTA, een S was er teveel

5.       

Newfoundland heeft nu Newfoundland and LABRADOR, dan had je nog een V teveel

6.       

De duikboot van Jules Verne: NAUTILUS, bleef de H over

7.       

We zochten CARTOUCHE, en dan bleef er een G over

8.       

Zintuigelijke waarneming, oftewel ESTHETICA, met een R op overschot

9.       

Niet zo briljant dat Chinees automerk: BRILLIANCE, een T op 9 in het rooster

10.  

Een korte carriére als politieker: JAN DE CORTE, en de I bleef over

11.  

Zieke en vroeggeboren zuigelingen: NEONATOLOGIE, met een D op overschot

12.  

De stripreeks van DERIB: BUDDY LONGWAY, met een E teveel

13.  

De film met Matt Dillon, Tom Cruise en de rest: THE OUTSIDERS, bleef over een N

14.  

De roodharige Oost-Duitser MATTHIAS SAMMER, met een O op overschot

15.  

En dan kreeg je als bonus-vraag: HOE HEET DE ROMEINSE GODIN VAN DE OORLOG?

En dat is natuurlijk: MINERVA

 


 

Reeks 4

 

Een reeks recht-toe-recht-aan: gewoon vijftien vragen, niet meer, niet minder.

 

VRAGENREEKS

1.       

We zoeken een monotheïstische religie geïnspireerd op het onderwijs van de tien goeroes. Er zijn ongeveer 23 miljoen aanhangers, waarvan de meeste in India wonen.  De godsdienst werd door goeroe Nanak gesticht. In 1984 kwam deze godsdienst speciaal in het nieuws toen hun Gouden Tempel van Amritsar door het Indiase leger werd vernield. Welke godsdienst, waarvan de mannelijke leden te herkennen zijn aan hun tulband en ongeknipte haren, bedoelen we?

2.       

Op een zekere leeftijd is het al wat lastiger om de perfecte slanke lijn te behouden. Je middel zet wat uit, meer bepaald aan de zijkanten boven de heupbeenderen. Wij noemen dat gewoon vetrolletjes maar de Engelsen hebben daar een veel leukere specifieke naam voor. Welke?

 

3.       

Het land dat we zoeken wordt in de 6e eeuw voor Christus binnengevallen en een koninkrijk wordt gesticht. Ongeveer 160 koningen verder, we zitten dan al in de 16e eeuw, maakt de laatste zijn koninkrijk per testament over aan de Portugezen en worden er Kapiteins Generaal geïnstalleerd. In 1640 wordend die vervangen door Nederlandse Gouverneurs en in 1796 nemen de Britse gouverneurs over.  Die zijn er tot nadat het land onafhankelijk wordt in 1948.  In 1972 verandert het van naam en krijgen we een president, van 1994 tot 2005 zelfs een vrouwelijke.  Haar moeder was 34 jaar eerder al eens de eerste vrouwelijke premier ter wereld geworden. Welk land zoeken we, U mag ons zowel de huidige naam als die van voor 1972 geven.

4.       

Welk woord wordt in Van Dale als volgt omschreven?

·          document dat door een reisagentschap aan een toerist wordt gegeven voor de regeling (van de kosten) van het hotel en de maaltijden

·          bon voor een maaltijd, een consumptie

·          vrijkaart

·          knipkaart

5.       

Soms zit de actualiteit de fictie in de weg. In ’96 bijvoorbeeld werd het uitbrengen van de Grisham verfilming “A Time to Kill” in volle Dutroux-crisis even uitgesteld. Dit jaar overkwam het de Britten. In mei hield de ontvoering van de vierjarige Maddie tijdens haar verblijf in Portugal, heel Groot Brittannië in de ban. Ook de makers van één van de soap-series in de UK waren aangeslagen: een van de belangrijke verhaallijnen toonde namelijk opvallend veel gelijkenissen met de ontvoering van Maddie. De crew had al ruim twee weken verschillende scènes gefilmd, maar moest die beelden nu noodgedwongen de vuilnisemmer ingooien. Welke soap-serie moest één van zijn verhaallijnen in de gauwte herschrijven?

6.       

Toen we Pirates of the Caribbean, at world’s end gingen kijken, bleek een oude rocker nog het kleine rolletje van Captain Teague te hebben gekregen.  Meer dan “The code is the law” moest hij niet zeggen. Kwatongen beweren dat hij de rol kreeg omdat zijn gezicht geen extra make-up nodig had om er als een ouwe lelijke piraat, die net 20 jaar in de volle zon heeft gezeten, uit te zien.  Wie is die muzikant in Pirates of the Caribbean, at world’s end?           

 

7.       

Jan van Oort creëerde in 1946 onder het pseudoniem Jean Dulieu zijn strip Paulus de Boskabouter.  Bekendheid kreeg hij later toen het als een poppenspel ook op TV kwam.  Naast Paulus waren er ook de personages Kraskras de kraai, Oehoeboeroe de uil en Gregorius de das.  Wat is echter de naam van de heks, zowel vriendin als vijand van Paulus?          

 

 

8.       

We zoeken de naam van een Joods-Oostenrijks activist, publicist en journalist, geboren in 1860 in Boedapest.  Onder de indruk van het antisemitisme in Parijs en Wenen waar hij werkte, publiceerde hij in 1896 “Der Judenstaat”, over de oprichting van een eigen Joodse staat.  Dat boek was de aanzet tot het georgansieerde zionisme.  Hij stierf in 1904. Wie was deze vader van het moderne zionisme?

 

 

9.       

Tot eind jaren ’80 waren er drie video systemen, die probeerden de markt te overtuigen dat zij de beste waren. Betamax en Video 2000 van Philips haalden het niet. VHS, ontwikkeld door JVC, wel. Waarvoor staat de afkorting VHS?

10.   

Het is een in het cricket, snooker en vooral tennis gebruikte computertechnologie die gebruik maakt van ten minste zes televisiecamera's die rond de baan of het veld staan opgesteld en aan een computer zijn gelinkt. Via een driedimensionale weergave kan in een virtual reality simulatie een exacte weergave van de baan van een bal worden bekeken. Wat is de naam deze technologie, waarvoor de ontwerper een deel van zijn familienaam gebruikte?

11.   

Toen de Nederlandse regering in mei 40 in Londen arriveerde, troffen ze met de Engelsen een regeling waarbij ze een kwartier zendtijd per dag kregen van de BBC. Vandaag precies 67 jaar geleden opende koningin Wilhelmina de uitzendingen ervan. In de loop van de volgende jaren zou ze nog herhaaldelijk haar volk vanuit Londen toespreken. Wat was de naam van dat radioprogramma?

12.   

In 1991 kreeg de Europese Economische gemeenschap navolging in Zuid-Amerika. Toen werd de Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt uit de grond gestampt door Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Doel was om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Tweeledige vraag hierover:

A.      Wat is de naam die in Zuid-Amerika aan de Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt wordt gegeven?

B.      En welk land werd in 2006 het vijfde lid?

13.   

Ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van de Efteling opende het park in 1966 het sprookje De Indische waterlelies. Het verhaalt van zeven elfjes die door een heks worden betoverd en veranderen in waterlelies. Wie schreef het sprookje De Indische waterlelies?

14.   

Welke Vlaamse schrijver voldoet aan volgende summiere omschrijving? Hij werd in 1885 geboren, huwde in 1912 met de Nederlandse schrijfster Stephanie Vetter, en schreef een boek over zijn zoon Erik, dat evenwel als titel Kiki meekreeg.  Hij overleed in 1968. Zijn naam graag?

15.   

Wie de reclame voor de Magnum Equador heeft gezien, zal ook wel de opmerkelijke muziek van de legendarische maar steeds mysterieus gebleven zangeres van Peruviaanse oorsprong hebben opgemerkt. Wie is deze zangeres wiens stembereik maar liefst 4 octaven beslaat?

 

 

 

 


 

ANTWOORDEN

1.       

Mannen met tulband en ongeknipte haren: SIKHS of het SIKHISME

2.       

De vetrolletjes: LOVE HANDLES

3.       

Sinds 1972 is het SRI LANKA daarvoor was het CEYLON

4.       

We zochten een VOUCHER

5.       

De soap CORONATION STREET

6.       

Capitain Teague wordt gespeeld door Keith RICHARDS

7.       

Heks van dienst bij Paulus de boskabouter: EUCALYPTA

8.       

Vader van het moderne zionisme: HERZL Theodor (BINJAMIN SE’EV BEN JAAKOB)

9.       

VHS staat voor VIDEO HOME SYSTEM

10.  

Om discussies op het tennisterrein in te perken gebruikt men tegenwoordig HAWK-EYE (bedenker HAWKINS)

11.  

Het radio-programma van 67 jaar geleden: RADIO ORANJE

12.  

De Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt is MERCOSUL (of MERCOSUD) en het land dat in 2006 het vijfde lid werd is VENEZUELA

13.  

De Indische Waterlelies is een bedenksel van Koningin FABIOLA

14.  

De Vlaamse schrijver was Ernest CLAES

15.  

En de zangeres van Peruviaanse oorsprong: YMA SUMAC

 


 

Reeks 5 – Foto Associatie Reeks

 

Ondertussen al een kwis-klassieker geworden.  In deze reeks moet U foto’s met elkaar associeren.  Op elk blad staan tien foto’s.  Een foto op blad 1, waar de foto’s genummerd zijn van 1 tot en met 10, kun je combineren met een foto op blad 2 – genummerd van A tot J, en met een foto op blad 3, genummerd van 1 tot en met 10 in Romeinse cijfers.

 

Deze reeks staat op 10 punten: per juiste combinatie van drie foto’s een punt dus.

 ANTWOORDEN

1.       

Op foto 1 herkende je Bruce Willis, te combineren met foto i: John Wayne en foto 2 (II) Batman.  FOTO 1 / i / II - BRUCE WAYNE = BATMAN

2.       

Tweede combinatie: BURGEMEESTERS, met FOTO’S 2, C en 6 (VI): De burgemeester van Gert & Samson, John MAJOR en Jo Lemaire

3.       

FOTO’S 3 / A en 4 (IV): Een DAMbord, Jose van DAM en een DAMhert

4.       

Jeugdtelevisie met ED O’Neill (FOTO 4), WILLEM Vermandere (FOTO J) en tenslotte op FOTO 1 (I) een bever: geeft ED & WILLEM BEVER uit de Fabeltjeskrant

5.       

FOTO’S 5 / B en 8 (VIII): Sportarts Yvan van MOL, ketnetster Sofie van MOLL, en de deelnemers uit de derde reeks van DE MOL

6.       

Europese hoofdsteden met op FOTO 6 Tony VAN PARIJS; FOTO E Marga VAN PRAAG en FOTO 3 (III) Raf VAN BRUSSEL

7.       

FOTO’S 7 / D en 9 (IX) voor het gezelschapspelletje PIM PAM PET: Pim Fortuyn, Pamela Anderson en een PET

8.       

Een debardeureke voor de FOTO’S 8 / G & 10 (X): SPENCER Tracy, Frank SPENCER en Bud SPENCER

9.       

Vogeltjes met op FOTO 9 Karel VINCK; FOTO H: een VINKje zetten en FOTO 5 (V) een VINK

10.  

De modewereld tenslotte met FOTO 10 - YVES Leterme; FOTO F – The SAINT en FOTO 7 (VII) Prins LAURENT, maakt samen: YVES SAINT LAURENT


 

Reeks 6

 

VRAGENREEKS

1.       

Je verwacht toch dat een schrijver altijd weet hoe het schrijven van een verhaal zal verlopen. Wat dan met dit: je bent van plan een boek te schrijven over de oorzaken van de Decembristenopstand tegen tsaar Nicolaas. Terwijl je je bronnen onderzoekt, verzeil je steeds verder en verder terug in de tijd, totdat je merkt dat je de redenen van de Franse inval in Rusland moet gaan beschrijven.  In plaats van je oorspronkelijk idee, heb je net een boek voltooid over de veldslagen van de “Grande Armée”: over de oorlogen tussen Rusland en Frankrijk onder Napoleon. Wat is de Nederlandstalige titel van het hiernet omschreven boek?

2.       

Hoe noemt men dat deel van de cirkel dat in het rood is aangeduid op de afbeelding? Niet te verwarren met een koorde, want dat is de rechte lijn die twee punten van een cirkel met elkaar verbind.  Het lijnstuk wordt aangegeven door de grootte van de middelpuntshoek, of met de eigenlijke lengte van het lijnstuk. Wat is de wiskundige benaming van dit lijnstuk?

 

3.       

Voor de volgende vraag kunnen we kort zijn : Op Uw blad met afbeeldingen ziet U twee schilderijen (3a & 3b). Van wie zijn deze werken: twee schilderijen van twee schilders. Eén punt voor elke juiste naam.

4.       

Sinds Studio 100 zich op de kinder-musical markt gooide weten ouders weer waar ze hun geld kunnen aan besteden. “Assepoester”, “Robin Hood”, “De 3 biggetjes” en noem maar op. De allereerste musical ging evenwel niet ongemerkt voorbij, dat was namelijk “Sneeuwwitje” met Sanne – van Eric - in de hoofdrol. In het script stond op een bepaald moment: “prins kust Sneeuwwitje wakker en ze leefden nog lang en gelukkig”, wel, daar had Sanne principieel bezwaar tegen. De kus moest en zou zedig blijven. Grote teleurstelling in de zaal.  Af en toe nam de blonde van K3 – Kathleen Aerts dus - de rol over, en toen werd er wel degelijk “degelijk” gekust, tot grote vreugde in de zaal.  Wie speelde de rol van de prins in die musical, de mogelijke oorzaak dat Sanne niet zo happig  was op al dat gekus?

5.       

Wat is de Nederlandse naam voor Digitalis purpurea? Het is een tweejarige plant met veel takken en rode wortel. De enkelvoudige, hoge stam is groen tot grauw van kleur vanwege het zachte, dikke dons. De elkaar afwisselende, ovale tot langwerpige bladeren worden naar de top toe kleiner. Deze even giftige als lieflijke plant levert het geneesmiddel digitaline voor hartpatiënten. Naam van dit plantje (afbeelding)

 

 

6.       

Het kan raar lopen met de carrière van een artiest: Als twintigjarige ontdekt worden als een musical-ster in wording door zijn hospita. In de jaren ’50 van vorige eeuw een paar successen op Broadway en vooral in MGM-musicals zoals: “Annie Get Your Gun”; “Show Boat”; “Calamity Jane”, “Kiss me, Kate” en “Seven Brides for Seven Brothers”. Maar met de verminderde interesse in musicals taande ook zijn ster. Een optreden in een aflevering van “Love Boat” lanceerde een tweede carrière: hij speelde nog jaren de rol van Clayton Farlow in Dallas, waar hij uiteindelijk nog trouwde met Miss Ellie. Als overbodige info kunnen we nog meegeven dat Edward James Olmos een tijdje zijn schoonzoon was.  Welke acteur zoeken we ?  Zijn naam vind je ook terug in de heraldiek.

7.       

Voetbal en seks, toch een prima combinatie of niet soms? Dat is toch wat deze Nederlandse schrijver & voetbalcriticus het meeste bezighoudt. Hij is voetbalcolumnist en stadschroniqueur voor het Algemeen Dagblad.  Voor Esquire schrijft hij dan weer columns over seks en liefde, en de misverstanden tussen mannen en vrouwen. Men zou denken dat het Herman Brusselmans zelf is. Ook op de beeldbuis is hij een graag geziene gast: hij zit mee aan tafel in het NOS-programma “Studio Voetbal” en bij het VARA-programma “De wereld draait door”. Wat is de naam van deze televisiepersoonlijkheid? (afbeelding)

8.       

Wat is het merk van de wagen die U op Uw afbeelding kunt zien? Het is een typisch VS-merk, opgericht in 1903 en ondertussen eigendom van het General Motors-concern. Afzetmarkt situeert zich vooral in Noord-Amerika, China, Israël en Taiwan. Het wordt geprofileerd als een lager luxemerk, te vergelijken met Saab. Mocht U het zich nog kunnen herinneren: Tom Cruise en Dustin Hoffman reden zowat de hele “Rain Man”-film rond in zo’n wagen. En Stephen King heeft er zelfs zo’n vijf jaar geleden een heel boek aan gewijd. Naam van het merk met modelnamen als Apollo, Century, Invicta, LaCrosse en Roadmaster.

9.       

In het Guiness Book of Records vind je de meest waanzinnige records terug. De markantste zijn natuurlijk die records die gaan over prestaties van mensen. Of dit record behoort tot de categorie prestatie valt te bediscussieren: wie heeft er namelijk het record op zijn naam staan van de meeste breuken opgelopen tijdens een “ongeval”?  De stuntman die we zoeken liep 97 breuken op toen hij met zijn motor probeerde over 36 wagens te springen. Zijn naam?

10.   

Welke film(titel) uit 1962 met Henry Fonda, John Wayne, Paul Anka en nog een rits anderen zou je cryptisch kunnen omschrijven als “De laatste zondag van oktober”

11.   

Wij controleren ook elke quiz graag welke ploegen hun lijstjes goed hebben geblokt :  Wat is de hoofdstad van de staat Connecticut.

12.   

Robert Koch toonde aan dat ziekten ook door een bacterie kon veroorzaakt worden. De eerste infectie-ziekte waarvoor hij dit kon bewijzen was Anthrax, veroorzaakt door Bacillus Antracis. Wat is de Nederlands benaming voor deze ziekte?

13.   

Wat is de naam van de winkelketen van Chirojeugd-Vlaanderen? Zij voorziet in de Chirokleren en ook de knutselaar kan er terecht. Je hebt ondertussen zo’n tiental winkels verspreid over Vlaanderen.  De naam is dezelfde als de vlag of vaan die een edelman droeg wanneer hij zijn vorst vergezelde in de strijd.

14.   

Een Romeinse naam bestond gewoonlijk uit twee of drie delen, zoals bij Gaius Julius Caesar, waarbij Gaius het praenomen was (voornaam), Julius de nomen gentile oftwel familienaam (of naam van afkomst) en een cognomen primum (bijnaam).  Bij adoptie werd de oorspronkelijke naam lichtjes gewijzigd behouden.  Dat lichtjes gewijzigd kwam er op neer dat aan de familienaam een woord werd toegevoegd.  Als U de Romeinse naam kent van keizer Augustus nadat hij door Julius Caeser werd geadopteerd weet U om welke uitgang het gaat.

15.   

Streepje muziek: wie hoort U hier zingen?

 


 

ANTWOORDEN

De meesten zullen wel gemerkt hebben dat het menselijk lichaam hier een rode leidraad vormde.

1.       

Het boek over de oorlogen tussen Rusland en Frankrijk was natuurlijk Tolstoj’s OORLOG EN VREDE

2.       

Het deel van de cirkelomtrek is een (CIRKEL)BOOG

3.       

Rechthoekige vlakken in rood, geel & blauw: MONDRIAAN

4.       

Sanne wou niet zoenen met Chris VAN TONGELEN

5.       

Digitalis Purpurea is natuurlijk VINGERHOEDSKRUID

6.       

Bekend als Clayton Farlow in Dallas (en de kleur rood in de heraldiek): Howard KEEL

7.       

Voetbal en seks, drijfveren voor Hugo BORST

8.       

Het auto-merk: BUICK (Bjoewik) (Het boek van Stephen King was “From a Buick 8”/”Het geheim van de Buick”)

9.       

Stuntman met de motor: Robert “EVEL” KNIEVEL

10.  

De cryptische filmtitel: THE LONGEST DAY (laatste zondag van oktober is het de overgang van zomeruur naar winteruur, en die zondag duurt dan een uurtje langer!)

11.  

Hoofdstad van Connecticut: HARTFORD

12.  

Het terreurpoeder Antrax oftewel: MILTVUUR

13.  

De Chiro-winkel: DE BANIER

14.  

Romeinse uitgang, een tip die kon tellen: ANUS

15.  

En tenslotte hoorde U “Finally” van CE CE PENISTON

 


 

Reeks 7 – Muziek Link Reeks

 

In deze reeks krijgt U 10 vragen voorgeschoteld, de antwoorden op die vragen plaatst U in de linkerkolom van het antwoordblad. Daarna krijgt U tien muziekfragmenten te horen waarvan we U telkens de uitvoerder vragen. Die noteert U dan in de rechterkolom in de volgorde dat U ze te horen krijgt.  Als U alle vragen correct beantwoord heeft zult U zowel in de linkse als de rechtse kolom 10 maal hetzelfde hebben genoteerd.  Alleen in een andere volgorde.

Elk juist antwoord levert U één punt op, dus deze reeks staat op 20 punten.

 

VRAGENREEKS

1.       

Aardrijkskunde: Het moet zowat de langste rivier van Toscane zijn. Ze ontspringt ergens in de buurt van Arezzo bij de Falterona en mondt uit in de Tyrreense zee nabij Tirrenia. Ze stroomt ook door Florence, en onder de Ponte Vecchio door. Het is een nogal onberekenbare rivier want Florence heeft regelmatig blank gestaan doordat de rivier overstroomde. Welke rivier?

2.       

Geboren te Graz in 1863 was deze man de kroonprins van Oostenrijk, zoon van aartshertog Karel Lodewijk van Oostenrijk en Maria Annunciate van Bourbon-Sicilië.  Hij was een koud, hard en despotisch man, hij glimlachte bijna nooit. Dat hij niet zo’n aangename man was bleek tijdens een jachtpartij. Na met succes 59 zwijnen te hebben geschoten miste hij een 60ste exemplaar, met een woedeuitbarsting van jewelste tot gevolg. In 1900 trouwde hij – beneden zijn stand – met gravin Sophie Chotek.  Hij stierf in 1914 in Sarajevo.  Wat is zijn naam?

3.       

Als je in een quiz de uitdrukking “de appel valt nooit ver van de boom” hoort, krijgt je mogelijk een vraag over de zwaartekracht ofwel zoals in ons geval een vraag over een zoon die in de voetsporen van papa treedt.  Dit geldt zeker voor beginnend schrijver Joe Hill, een pseudoniem natuurlijk. In tegenstelling tot papa heeft Joe Hill nog niet zoveel gepubliceerd: “20th Century Ghosts”, een bundel kortverhalen, en een roman “Heart-Shaped Box”. Maar dat Joe Hill op zijn vader lijkt, staat vast: niet alleen zijn uiterlijk (zie afbeelding), maar ook wat schrijfstijl & genre betreft: Horror.  Het pseudoniem is ook niet zo toevallig gekozen: Joe Hill verwijst namelijk naar een vakbondsman en songwriter uit het begin van de twintigste eeuw. Hij was een Zweedse immigrant die zijn naam veranderde in Joseph Hillström – later kortweg Joe Hill. En Joseph Hillström zijn de twee voornamen van Joe Hill’s echte naam. Maar wat is zijn familienaam?

4.       

‘De Schreeuw’ is veruit zijn bekendste werk, maar de Noorse experimentalist Edvard Munch heeft toch aardig wat afgeschilderd. Van een bepaald doek schilderde hij gedurende 1894 en 1895 zelfs 5 versies. Het grootste exemplaar werd op 22 augustus 2004 uit het Munch Museum in Oslo gestolen samen met de al eerder vermelde ‘Schreeuw’. Naam van dit schilderij graag dat U ook op de afbeeldingen terugvindt.

5.       

We zoeken een berucht drankje uit de jaren ’70. Slecht 2 ingrediënten: melk en LSD. De naam duikt veelvuldig op in alternatieve literatuur uit die tijd. Het meest bekend is hij echter uit de film ‘A Clockwork Orange’ van Stanley Kubrick. De naam bevat tevens het Russische woord voor melk. Welke term?

6.       

Een vraag voor de plantenliefhebbers onder ons. Wat is de merknaam van het groene steekschuim dat water kan bijhouden en dat wordt gebruikt voor het vervaardigen van bloemsierstukken?

7.       

TV.  De reeks die we zoeken liep in de tweede helft van de jaren ’90.  Jarod is een menselijke kameleon, een meester in het vermommen en van vele markten thuis. Als kind kwam hij in handen van een schimmige organisatie terecht, waar hij werd opgeleid tot wat hij nu is: een man met een uitzonderlijke intelligentie die elk beroep en vakgebied beheerst alsof hij een expert ter zake is.  Sinds zijn jeugdjaren staat hij onder toezicht van Sydney, een psychiater die verbonden is aan het Centrum.  Eenmaal volwassen ontsnapt Jarod uit het Centrum en zet zijn intelligentie in om anderen te helpen, maar het Centrum wil de kip met de gouden eieren graag terug.   Acteurs zijn Michael T. Weiss als Jarod, Anread Parker als Cindy en de Belg Patrick Bauchau als de baas van de organisatie.  Wat is de titel van deze reeks ?

 

8.       

Zowel Kim Clijsters als Amelie Mauresmo slaagden er in om pas een van de vier Grand Slam tornooien te winnen nadat ze op nummer één kwamen te staan in de WTA-ranking. Bij de mannen is er zelfs één speler geweest die ooit op nummer één stond in de ATP-ranking, zonder een Grand Slam tornooi te winnen; meer nog, hij speelde slechts één keer de finale van een Grand Slam: in 1998 op de Australian Open. Die finale verloor hij van Petr Korda. Hij werd in datzelfde jaar (1998 dus) de eerste Latijns-Amerikaanse speler ooit die die nummer één positie bekleedde. Naam van deze tennisspeler met de bijnaam “El Chino” (Chinaman)?

9.       

Wat is in de Griekse mythologie de naam van de rivier die de bovenwereld scheidt van de onderwereld? Op die rivier voer Charon de schimmen van de overledenen naar de overkant.  Als veergeld gaf men de doden een muntstuk mee in de mond.  Hoe heet de rivier?

10.  

Film. We zoeken een Amerikaanse acteur wiens grote doorbraak er kwam door die ene scene in “The Color of Money”: Daarin zien we hoe hij Paul Newman verslaat in diens eigen spelletje: “hustling” tijdens een potje poolbiljart. Daarna zagen we hem o.a. als chauffeur van Robin Williams in “Good Morning Vietnam”, als Charlie “Bird” Parker in “Bird, de ontvoerde soldaat Jody in “The Crying Game” en als de hitman in “Diary of a hitman”. Een weggever wordt het als we er dan nog bijvertellen dat hij dit jaar een Oscar won. Zijn naam?

 

Na de tien mondelinge vragen, nog tien muziek-fragmentjes. We zoeken bij elk fragment de uitvoerder.


 

ANTWOORDEN

1.       

De rivier in Italië is de ARNO

2.       

In 1914 overleden in Sarajevo, niemand minder dan FRANZ FERDINAND

3.       

Joe Hill is het pseudoniem voor Joseph Hillström KING, zoon van Stephen King

4.       

Een van de 5 versies van Munch’s MADONNA

5.       

Melk en LSD: gemakkelijkheidshalve MOLOKO PLUS genaamd, maar we zijn gul vanavond en MOLOKO op zich rekenen we ook goed

6.       

De merknaam voor dat groene splus is OASIS

7.       

De TV-serie (THE) PRETENDER

8.       

Chileens toptenniser van een tijdje geleden: Marcello RIOS

9.       

De rivier tussen boven- en onderwereld: STYX

10.  

En acteur Forest WHITAKER

11.  

Het eerste fragment was Roger WHITTAKER met The Last Farewell

12.  

Daarna STYX – Boat on the river

13.  

Derde fragment: MADONNA – Everybody

14.  

Vervolgens Paul KING – Love and Pride

15.  

Dan Don’t get me wrong van THE PRETENDERS

16.  

ARNO met Viva ma liberté

17.  

OASIS en Wonderwall

18.  

Sing it back van MOLOKO

19.  

Gabriel RIOS met Ghostboy

20.  

En tenslotte FRANZ FERDINAND: You could have it so much better

 

Misschien dat het sommigen nog wat verder hielp: de antwoorden stonden in alfabetische volgorde en de muziekfragmenten hebben we in chronologische volgorde afgespeeld.


 

Reeks 8

 

VRAGENREEKS

1.       

Anders dan zijn naam doet vermoeden, behoort de “lepas anatifera” niet tot de weekdieren.  Toch lijken ze wat op lichtblauwe mossels die met een steel op een voorwerp vastzitten. Ze behoren echter tot de kreeftachtigen en wel tot de rankpotigen zoals de zeepokken. Hun schelp bestaat uit 5 delen. Ze worden soms rankpootkreeft genoemd maar ze hebben een meer gangbare Nederlandse naam.  Welke?

2.       

We zoeken een soort motor waarbij het vermogen belangrijker is dan het brandstofverbruik, zoals bij grasmaaiers, buitenboordmotoren, brommers en dergelijke. Typisch bij deze motoren is dat smeerolie wordt gemengd door de benzine die dient als brandstof, omdat de inwendige delen van de motor niet over een eigen smeerolietoevoer beschikken. Hoe noemt men deze motoren?

3.       

Wat is de naam van de succesvolle modeontwerper, die deel uitmaakt van de “Antwerp 6” en in 1989 een eigen zaak in Antwerpen opende.  Ondertussen volgden nog showrooms in Parijs, Milaan, Tokio en Hong Kong. Zijn creatie op het blad met afbeeldingen helpt U waarschijnlijk geen steek verder,  maar je vraagt je nu wel af hoe iemand met zulke benen ooit model is geworden.  We willen VOORNAAM en NAAM van de ontwerper. (foto van model/creatie)

 

4.       

Gerechtigheid en straffen zijn niet meer wat ze geweest zijn.  Zo werden heksen verbrand of ontdarmd, dieven van heilige hosties verbannen, zakkenrollers de hand afgehakt en valsemunters ondersteboven ondergedompeld in kokende olie of water. Een straf die vaak voor koningsmoordenaars en hoogverraders werd gereserveerd, vraag het maar aan Guy Fawkes, is het spannen van een paard aan elk van iemands 4 ledematen en dan “ju” roepen.  Hoe noemt men die straf?

5.       

Missen aller landen krijgen bij hun verkiezing een sieraad op het hoofd gedrukt.  De naam ervan is afkomstig van iets dat, alhoewel sinds Paulus de 6e niet meer gebruikt, toch nog steeds geldt als hét pontificaal symbool.  Hoe noemen we zo’n missenkroon?

 

 

6.       

Deze roman- en toneelauteur, geboren in 1941,  brak door met het geëngageerde toneelstuk Groenten uit Balen en de succesvolle roman Brief aan Boudewijn. Voortbouwend op deze roman schreef hij de cyclus Het beleg van Laken. Geef ons zijn achternaam.

7.       

Hoe heet de keeperstrainer van de Antwerpse jeugd die tussen 1996 en 2002 nog in de eerste ploeg van FC Antwerp stond en zijn carrière afrondde bij het Nederlandse De Graafschap ? (foto)

 

 

8.       

De schilder die we zoeken was een absolute uitblinker in de portretkunst.  Daardoor stroomden uitnodigingen om hofschilder te worden van verscheidene Europese Hoven toe.  Hij is praalzuchtig en gaat er dus maar al te graag op in.  Wie is deze in 1599 geboren schilder waarvan een zelfportret bij de afbeeldingen staat?

 

 

9.       

Het is een dramatisch werk dat bestaat uit één enkel bedrijf. Meestal is het van korte duur; zelden langer dan veertig minuten. Hoewel modern toneel soms niet uit bedrijven, maar uit scènes is opgebouwd, blijft men de term toch gebruiken voor die toneelstukken in één bedrijf die niet avondvullend zijn. Dit werk verhoudt zich tot het avondvullend drama als het korte verhaal of de novelle tot de roman. Welk toneelstuk bedoelen we?

10.  

Welk teken van de dierenriem vindt U op het afbeeldingenblad? Gemakkelijkheidshalve vragen wij de Nederlandse naam.

 

 

11.  

Per seconde wijzer is een televisiequiz die in oktober 1967 voor het eerst werd uitgezonden. Presentator was toen Berend Boudewijn. In Vlaanderen werd het programma tot 2003 gepresenteerd door Herman Van Molle, daarna kwam de presentatie in handen van Jo Van Damme.  In 1989 kwam het programma terug op de Nederlandse televisie, wie presenteert daar sindsdien Per seconde wijzer?

12.  

Jaarlijks treft de crème de la créme van het waterskiën zich op het Albertkanaal voor de Diamond Race. Deze race heeft zich in de loop der jaren een grote faam verworven, in 2006 ging te samen met de race ook het Europees Kampioenschap plaats en in 2005 zelfs het WK.  In welke deelgemeente (van Zandhoven) vindt deze Diamond Race plaats?

13.  

Het is de meest koninklijke aller koningssteden. In 808 werd de stad het middelpunt van het koninkrijk onder Idriss II.  De stad bestaat uit drie delen : de moderne stad die een beetje Europees aandoet, vervolgens el Djedid, en  el Bali, respectievelijk het nieuwe en het oude stadsdeel. In 818  kwamen verschillende uit Andalusië verdreven moorse families zich er vestigen. Zij brachten de kunst en de cultuur mee. Zij bouwden ook de indrukwekkende Karaouine-moskee. Dit was de eerste universiteit van de Westelijke wereld, ze is ouder dan Oxford en de Sorbonne en geldt ook vandaag nog als een van de belangrijkste intellectuele centra van de Arabische Wereld.  Over welke Marokkaanse stad hebben we het?

14.  

We zoeken een uitgeverij die zichzelf op zijn website omschrijft als “een professioneel en gedreven uitgever en een partner in het organiseren van leerprocessen, met als doel leerkrachten te helpen in hun educatieve opdracht, en kinderen en volwassenen te helpen in hun ontwikkeling”.  Ze werd in 1833 in Lier opgericht en 140 jaar later overgenomen door de Nederlandse uitgeefgroep VNU.  In 2004 en hier citeer ik weer letterlijk de site, vond ze een nieuwe “thuis” bij de internationale uitgeef- en mediagroep SanomaWSOY en maakt sinds juli 2004 deel uit van SanomaWSOY Education.  Wat is de naam van die uitgeverij?

15.  

Tenslotte een streepje muziek. Welke 70’s groep hoort U?

 


 

ANTWOORDEN

Misschien had dit fragmentje U wat kunnen helpen mochten we het vooraf gespeeld hebben. Afspelen: “Hoedje van Papier”

1.       

De “lepas anatifera” is de EENDENMOSSEL

2.       

De TWEETAKTMOTOREN

3.       

Ontwerper DRIES VAN NOTEN

4.       

Een doodstraf met paardenkracht: VIERENDELEN

5.       

Geen hoedje, maar wel een TIARA of TIAAR

6.       

Beleg Van Laken, geschreven door VAN DEN BROECK Walter

7.       

Een KLAK in plaats van een hoedje, Aleksander KLAK welteverstaan

8.       

Ons aller VAN DIJCK Antoon

9.       

Een toneelstuk in één bedrijf : een EENAKTER

10.  

Het sterrebeeld TWEELINGEN

11.  

Kees DRIEHUIS is (was ?) de presentator van dienst in Per Seconde Wijzer

12.  

Waterski in VIERSEL

13.  

Het volgende hoedje, de stad in Marokko: FEZ

14.  

De uitgeverij van schoolboeken en nog wat: VAN IN

15.  

En tenslotte het papier met PAPER LACE: “The night that Chicago died”

 


 

Reeks 9 – TRIO-Reeks

 

Als afsluiter toch een soortement superronde, ondanks onze afkeer voor dit soort quiz-plezier. We schotelen U 10 x 3 vragen voor, op elke vraag mag U antwoorden. Elk antwoord brengt één punt op, hebt U een triootje juist, krijgt U een extra punt (waarmee we de criticasters voor dit soort reeksen weer stof genoeg geven). Dus nog 40 punten te verdienen/verliezen.

Elk triootje zit onder een vlag die de lading cryptisch dekt, als we ons zo mogen uitdrukken. Anders gezegd: het is niet omdat het thema Aardrijkskunde is, dat er drie aardrijkskunde-vragen gesteld gaan worden. Ach, U merkt het vanzelf wel.

 

VRAGENREEKS

1.      KLASSIEKE DAMES
We beginnen met drie fragmentjes klassieke muziek. Drie keer vragen we de componist

a.      Für Elise/ Ludwig von Beethoven

b.      Carmen / Bizet (uitvoering Callas)

c.       Anitra’s tanz / Grieg

2.      WEGWERPPRODUCTEN

a.      Een vrij lange vraag: Adolf Hitlers zelfmoord betekende zowat het einde van de Tweede Wereldoorlog, of was het andersom? Gelukkig heeft hij het heft zelf in handen genomen, want de pogingen tot een aanslag op zijn leven die een van zijn vrienden probeerde liepen falikant af. Hitler had zichzelf verschansd in de bunker en de would-be-killer had het idee opgevat om een nieuw zenuwgas – Tabun voor de kenners – door het ventilatie-systeem de bunker in te sturen. Maar Tabun is een vloeistof en moest via een explosie verspreid worden. Dus over naar plan B: een tweede poging met een giftig gas werd verijdeld omdat er ondertussen op de verluchtingsschacht een vier meter hoge schoorsteen was gebouwd. Daarna probeerde hij met enkele getrouwen een staatsgreep op te zetten, maar dat werd hem uit het hoofd gepraat. Wie was deze kerel die op de Neurenbergerprocessen tot 20 jaar cel werd veroordeeld. Op 1 oktober 1966 kwam hij vrij en schreef nog diverse boeken over de periode dat hij voor Hitler werkte. In 1981, op 1 september, een dag voor een interview met de BBC in Londen, overleed hij. De architect was niet meer. Zijn naam?

b.      Wat was de naam van de leider van de bende die Paul Van den Boeynants ontvoerde? Vooraleer het tot een proces kon komen, pleegde hij zelfmoord in zijn cel. Geruchten beweerden dat niet hij maar Philippe LacroixLde feitelijke leider van de bende was.

 

c.       Welk woord wordt in Van Dale (onder andere) als volgt omschreven:

·          rond of cilindervormig projectiel met spitse punt

·          het uitwendige gewricht tussen pijp- of schuurbeen en kootbeen van een paard of rund

·          dijspier van een slachtdier

3.      MEDISCH

a.        Griekse Mythologie. In de ene versie was de gezochte bergnimf een onverbeterlijke kletskous. En Zeus maakte daar handig gebruik van: hij liet haar de hele tijd bij Hera staan kletsen, zodat hij eronder uit kon muizen om met deze of gene godin de ... erm .. bloemetjes buiten te zetten. Toen Hera dit ontdekte vervloekte zij de bergnimf, zodat ze alleen nog maar kon herhalen wat andere zeiden. En als Hera niets te zeggen hadden, zweeg de nimf ook. Volgens een andere versie werd ze – de bergnimf dus, niet Hera – verliefd op Narcissus. Maar die had dus alleen oog voor zichzelf en negeerde haar compleet. Toch bleef zij tegen hem praten, maar zonder resultaat. Ze kwijnde helemaal weg totdat enkel haar stem overbleef. We vragen de naam van deze bergnimf. Naam van deze bergnimf?

b.        Sport-Trivia. Wimbledon 1996: Tijdens één van de twee halve finale bij de dames kon een verliefde toeschouwer zich niet inhouden en riep luidkeels naar één van de speelsters “Will you marry me?”. Waarop zij vlotjes antwoordde met “How much money do you have?”. De set ging verloren, maar de partij gelukkig niet. Een paar dagen later won zij de finale van de Spaanse Arantxa Sanchez-Vicario. Wie kreeg toen een huwelijksaanzoek vanuit het publiek?

c.        Het scheikundige element met atoomnummer 53 is jodium of kortweg jood. Maar met welk symbool kunt U jodium terugvinden op de op school alom gevreesde tabel van Mendeljev? We kunnen U er ook nog bij vertellen dat de letter J helemaal niet voorkomt op die tabel.

4.      BORSTEN

a.        Tegenwoordig maakt Roel Van Bambost zo om de week een nieuwsitem over de nieuwste films. Maar wat was de naam van de vorig jaar overleden, corpulente kerel die op VTM Premiére Magazine presenteerde en een graag geziene gast was op diverse filmfestivals en zeker in Cannes.

b.      Zij zette meer dan 30 jaar geleden één van de meest legendarische
personages uit de Vlaamse televisiegeschiedenis neer in de onvergetelijke
serie "Wij Heren van Zichem": Moeder Cent, de bazige, maar sociaal voelende non.  Een paar jaar geleden toerde deze actrice rond met “Moeder Cent Malcontent”. Naam van deze actrice die we later willens nillens als Moeder DDT nog zagen opdraven in FC De Kampioenen

c.        Jammer genoeg moeten de wielerliefhebbers onder ons luisteren naar het geleuter van Michel Wuyts of Karl Vanniewkerke. Alsof het vroeger dan zoveel beter was: Mark Vanlombeek en Marc Stassijns. Gelukkig had je op de NOS twee commentatoren die vaak de lyrische toer opgingen, elkaar verhalen opdisten terwijl op het scherm de renners de kilometers afmaalden. Ik verdenk beide er nog steeds van dat ze commentaar leverden onder het nuttigen van een glaasje wijn. Getuige volgende dialoog tussen Mart Smeets en de gezochte “Op zo’n dag gaan er wel twaalf-dertien bidons door”, Waarop X antwoord met “Toch is het zaak de discipline op te brengen niet te overdadig te drinken ... maar wie ben ik om net dat te zeggen”. Hoe heette de co-commentator van Mart Smeets, die op een bepaald moment zijn eigen neef uitkafferde tijdens een rit in de Tour en schrijver was van volgende boeken: “De 100 beste renners van de wereld”.  “De Tour de France in beeld”. “De bijbel van 100 jaar Tour” en natuurlijk “De bijbel van 101 jaar Tour”.? (tip: Vlaamse naamgenoot/sprinter en ex-Belgisch kampioen en ex-gele trui drager)

5.      VROEM VROEM

a.      Op de gezamenlijke website die de twee heren tot voor kort deelden, kun je lezen wat Wim Helzen over zijn college te vertellen heeft:  'Ik wil niet racistisch zijn, maar hij is wel een echte buitenlander. Op het podium een energiebom. Alsof hij onder hoogspanning staat. Iedereen luistert. Men zegt dat hij in 2000 Humo's Comedy Cup heeft gewonnen. Nee wij doen niets samen op het podium. Hij vraagt daar te veel geld voor.'  Zijn vorige show – “De Terrorist” – is nog maar net afgelopen en zijn volgende -  Democlash – staat al in de stijgers. Wat is de naam van deze ingeweken Britse stand-up comedian?

b.      Wie had samen met zijn partner & ontwerpster Vivienne Westwood begin jaren ’70 een kledingzaak “Let it Rock”, maar werd later veel bekender als manager van groepjes zoals “New York Dolls”, “Adam & The Ants”; “Bow Wow Wow” en in volle punk-periode “The Sex Pistols”?

 

c.       Turntoptalent moet niet altijd uit Azië of Oost-Europa komen. Vorig jaar in oktober won deze 16-jarige Italiaanse het WK allround voor de Amerikaanse Jana Bieger en de Roemeense Sandra Izbasa. En werd zo de allereerste Italiaanse die WK-turnen werd. Eind april werd ze in Amsterdam Europees kampioen voor de Roemeense. Naam van dit Italiaans toptalent, met een naam die U ook kan linken aan een of andere rondborstige – ahum – actrice.

 

6.      VROEM

a.      Voor er zelfs maar sprake was van Ingrid De Bruyn & Pieter Van Den Hoogenband hadden onze Noorderburen in de jaren ’60 al een zwemfenomeen. Ze won één keer goud en twee keer zilver op de Olympische Spelen, werd drie keer Europees kampioen en verbeterde acht keer een wereldrecord (volgens sommige bronnen zelfs negen keer).  Ze blonk vooral uit in de vlinderslag. Haar naam?

b.      In het zegel van de universiteit van Leuven vind je het gezochte woord terug (zie afbeelding). Daar verwijst het naar de zetel van de wijsheid (de X Sapientiae): de Maagd Maria gezeten op een troon met Jezus op haar linkerarm en vaak een scepter in haar rechterhand. Anders geformuleerd : Wat is de latijnse vertaling voor zetel of woonplaats? Mocht de vraag een tikje te moeilijk zijn, kunt U zich nog altijd wenden tot detective-bureau “Scan Recherche” in Oostende.

 

c.       Nog een riviertje, eentje met strategisch belang zo blijkt uit de geschiedenisboeken: In 490 versloegen de Ostrogoten onder leiding van ene Theodorik het huurlingenleger van Odoaker. Piccinino, veldheer van Milaan, overwon de Venetianen in 1437. En op 17 mei 1796 trokken de troepen van Napoleon deze rivier over. Onder Napoleon I werd er zelfs een departement van het Italiaanse koninkrijk naar deze rivier vernoemd, met Sondrio als hoofdplaats. Naam van deze rivier?

7.      FAMILIE

a.      Wie is sinds 2001 burgemeester van het landelijke Voeren? 

 

b.      Het plaatsje dat we zoeken is vooral bekend voor de mergelgroeven die al uit de Romeinse tijd dateren. Tot midden vorige eeuw was de championteelt er enorm populair. In 1958 echter stortte de ingang van de Roosburggroeve in waarbij 18 mensen om het leven kwam. Dit betekende het einde van de championteelt in die groeve en sindsdien heersen de vleermuizen er. Wat is de naam van deze deelgemeente van Riemst, zelf bestaande uit drie gehuchten, en waarvan de naam bij sommige mensen synoniem is voor een “wat landelijke, achtergebleven plaats”.

c.       Wiskunde van de middelbare school. We kennen allemaal nog wel het verschil tussen een scherpe hoek en een stompe hoek. Iets minder gekend is een gestrekte hoek, da’s er eentje van 180 graden (dus eigenlijk gewoon een rechte lijn). Overstaande hoeken zijn hoeken waarvan de benen in elkaars verlengde liggen, en dus altijd gelijk zijn aan elkaar. Aanliggende hoeken hebben hetzelfde hoekpunt en één been gemeen. Supplementaire hoeken zijn twee hoeken waarvan de som van de hoeken 180 graden is. Een combinatie van supplementaire hoeken en aanliggende hoeken heeft een eigen naam, en die willen we weten. Wat is de naam gegeven aan aanliggende hoeken waarvan de som 180 graden is?

 

8.      FAUNA

a.      Wie was ook alweer het vriendje van Shaha Ali Riza? Haar naam raakte bekend toen zij van haar vriendje een promotie met de daarbijhorende flinke loonsverhoging kreeg. Eind juni moest hij ontslag nemen uit zijn functie, en werd hij door haar gedumpt.

b.      Advocaat Sebastian Stark heeft maar één leuze in het leven: “Een rechtzaak is oorlog. De tweede plaats betekent de dood”. Als gehaaide advocaat slaagde hij er keer op keer in om topcriminelen vrij te pleiten. Maar dan knapt er iets in hem en geeft hij er de brui aan. Iets later wordt hij gevraagd om openbare aanklager te worden. James Woods speelt de rol van Sebastian Stark in deze dramaserie te zien op VTM. Wat is de bijnaam van het personage, tevens de titel van de reeks?

 

c.       Banken of overheden die nog geld tegoed hebben van de armste ontwikkelingslanden, maar er van uitgaan dat ze dat geld toch nooit zullen kunnen recupereren, kunnen die schulden doorverkopen. Commerciële kredietinstellingen kopen de oorspronkelijke schuld aan een lager bedrag over dan de werkelijke waarde. Door vervolgens het ontwikkelingsland dan juridisch te dwingen de volledige schuld plus rente te voldoen, hopen zij er een commerciële slag uit te slaan. In april dit jaar verkreeg Donegal International dat Zambia zo’n 15,5 miljoen dollar moest terugbetalen, terwijl het zelf “maar” 3 miljoen dollar had betaald aan Roemenië. Kredietinstellingen die zo te werk gaan, kregen algauw een bijnaam. Welke?  tip: Nederlandse titel van een roman van Dan Simmons over breinvampieren

9.      DEJA VU

a.      Bij het begin van de lente en de herfst duurt de dag ongeveer even lang als de nacht. Op die momenten staat  de zon namelijk loodrecht boven de evenaar. Wat is nu de latijnse benaming voor dit verschijnsel, een woord dat zoveel betekent als gelijke nacht?

b.      En welke van de drie Brönte-zusters ging schuil achter het pseudoniem Currer Bell? Het is de zus die Jane Eyre screef. Vanzelfsprekend volstaat de voornaam als antwoord.

c.       Op de afbeelding bij deze vraag ziet U wat wel eens een naamsring genoemd wordt. Hierin staat de naam van de farao en zijn kroningsnaam. Het is een lus met aan de onderkant een soort van knoop. Oorspronkelijk was het een touw dat geknoopt was. Het ovaal symboliseert de eeuwige duur en plaatst de drager onder magische bescherming. De egyptische naam is shenoe.  Wat is de meer gangbare naam, door de Fransen gegeven?

 

10. LETHAL POP
Afsluitend nog drie muziekfragmentjes. Voor het eerste vragen we de naam van de TV-serie, voor de twee andere fragmentjes de naam van de groep

a.      “Suicide is painless”, M*A*S*H

b.      “Suicide blonde”, INXS

c.       “Young girl”, SUE SAAD & THE NEXT

 

 

 


 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.      KLASSIEKE DAMES

a.      Für Elise/ Ludwig von Beethoven

b.      Carmen / Bizet (uitvoering Callas)

c.       Anitra’s tanz / Grieg

2.      WEGWERPPRODUCTEN

a.      Albert SPEER

b.      Patrick HAEMERS

c.       En een KOGEL

3.      MEDISCH

a.      De Griekse bergnimf: ECHO

b.      Het huwelijksaanzoek voor: Steffi GRAF

c.       En voor atoomnummer 53 staat het symbool: I

Dat maakt samen een ECHOGRAFIE

4.      BORSTEN, Onder de noemer “Borst” hadden we

a.      Corpulente filmliefhebber Roland LOMME

b.      Moeder Cent & mama DDT gespeeld door Jenny TANGHE

c.       En NOS-journalist & wielerliefhebber Jean NELISSEN

Toevallig de namen van de drie dames naar hun borsten lieten kijken: Chris LOMME, Martine TANGHE & Ann NELISSEN

5.      VROEM VROEM

a.      Brits inwijkeling & stand-up comedian Nigel WILLIAMS

b.      Producer van Sex Pistols & Co: Malcolm McLAREN

c.       En Italiaans turn-toptalent maakte het triootje F1-teams compleet: Vanessa FERRARI

6.      VROEM (in tantwarps, of in mooi AN: terug, drie palindromen)

a.      Een dubbel anagram om te beginnen, zwemster ADA KOK

b.      Zetel of woonplaats: SEDES (Sedes en Belli)

c.       En de rivier ADDA

7.      FAMILIE-verbanden met:

a.      Voeren’s burgervader BROERS

b.      Het plaatsje ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER

c.       En bij de wiskunde zochten we NEVENHOEKEN

8.      FAUNA, allemaal beestjes

a.      Voormalig voorzitter van de wereldbank WOLFOWITZ

b.      De TV-serie met James Woods als Sebastian Stark, bijgenaamd SHARK

c.       En het AASGIERENFONDS / VULTURE FUND

9.      DEJA VU (antwoorden die al eens de revue zijn gepasseerd vanavond)

a.      Met in de alfabetronde de albumhoes van Jean-Michel Jarre: EQUINOX, en dat is het verschijnsel van de gelijke nacht

b.      In reeks 2 vroegen we naar de eerste echtgenote van Leopold I CHARLOTTE, en dat is de gezochte Brönte-zus

c.       En tenslotte uit reeks 3 de Franse misdadiger (Louis Bourgingnon) en de naamsring: CARTOUCHE

10. LETHAL POP

a.      “Suicide is painless” van & uit M*A*S*H

b.      “Suicide blonde” van INXS

c.       En “Young Girl” van SUE SAAD & THE NEXT